Где инвестирамо

Real Estate Center непрекидно увећава број некретнина којима располаже. Наш циљ је да искористимо различите могућност инвестирања, од  конвенционалних тржишних послова до трансакција које изискују више креативности него што то опште тржиште Халкидикија пружа.

Пре куповине некретнине, марљиво радимо на одређивању најбољег могућег начин за остварење профита и пажљиво процењујемо све инвестиционе варијанте. Водећи рачуна о томе, бирамо инвестиције које имају следеће карактеристике:

Креативне: Посебне прилике где ограничења капитала или тржишта у великој мери  спречавају пословног партнера да искористи у потпуности потенцијал имовине.

Перспективне: Некретнине чији се потенцијал увећава репозиционом адаптацијом, конверзијом или реновирањем, где можемо да увећамо вредност уз помоћ искуства и својих пословних познанстава обезбеђујући широки спектар приступачних понуда, док често преузимамо и радове на очувању историјских објеката.

Атрактивне: Јединствене локације са атрактивним проценама вредности које пружају надпросечне одрживе и повољне дугорочне перспективе, а које тренутно могу имати нижу вредност због услова на тржишту.

Са више од 20 година искуства у комерцијалном пословању некретнинама, у стању смо да образујемо и обезбедимо понуде које ће се брзо реализовати у корист свих заинтересованих страна.                                                                                                                         Real Estate Center поздравља вашу заинтересованост за неку од инвестиционих могућности, или за општу информацију о нашим услугама. Молимо Вас да електронским путем преузмете наше инвестиционе критеријуме или да нас директно контактирате.