Къде инвестираме

Real Estate Center Непрекъснато придобива нови имоти. Ние се стремим към разнообразие във възможностите за инвестиции:  от стандартни сделки до изискващи повече креативност отколкото останалия пазар на Халкидики може да предложи.

Преди да придобием някой имот, ние възможно най-прецизно определяме стойността му  и внимателно прогнозираме възможните инвестиционни сценарии. По този начин избираме инвестиции със следните характеристики:

Креативни: Специални ситуации, при които ограниченията на капитала или пазара като цяло възпрепятстват собственика да извлече максимална печалба от имота.

Перспективни: Имоти с потенциал за възвращаемост на вложенията чрез препозициониране, преобразуване или реконструкция, чиято стойност можем да увеличим благодарение на  нашите професионални връзки и опит.  Често запазваме историческите структури и поддържаме широка гама от достъпни цени.

Атрактивни: Уникални места с атрактивни цени, които предоставят устойчиви, над средните доходи и благоприятни дългосрочни перспективи. Те могат да бъдат в момента на по-ниска от реалната си цена поради пазарните условия.

 

С над 20 години опит  в бизнеса с недвижими имоти ние можем да изготвим и осъществим сделки, които се сключват бързо и са изгодни за всички заинтересовани страни.

Real Estate Center приветства вашия интерес към конкретна възможност за инвестиция  или към общата информация за нашите услуги. Моля, изтеглете нашите инвестиционни критерии по-долу или директно се свържете с нас.