Покупко-продажба в Гърция

Веднага щом изберете желания имот, трябва да наемете адвокат и да се свържете с нотариус.

Необходимо е да поискате издаване на Данъчен регистрационен номер „АФМ” от гръцките данъчни органи (вашият адвокат може да направи това от ваше име с помощта на пълномощно).

Откриване на сметка в гръцка банка (за да получите  съответното банково извлечение, което доказва, че средствата са придобити в чужбина и не могат да се окачествят  като приход и следователно не подлежат на данъчно облагане). Обикновено това също може да бъде извършено от адвоката ви с помощта на пълномощно. Той изготвя и предварителен договор с условията за продажбата и плащането.

Плащане на депозит за имота. Капарото е най-добре да се пази от адвоката или агенцията за недвижими имоти до окончателното подписване на сделката. Окончателният договор се подписва  след около един месец, в кантората на нотариус. Адвокатът ви присъства при тази процедура. Всички данъци по прехвърлянето на собствеността  трябва да бъдат изплатени в пълен размер преди окончателния договор.